Uncategorized

2 Items

Kamis, 13 April 2017 – HATI YANG SENANTIASA MEMBERI

by user

“Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya” (Galatia 2:10)   Di dalam Yakobus 1:27 dikatakan,  “Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.”  Ibadah kita kepada […]

Rabu, 12 April 2017 – DIBAPTIS OLEH ROH KUDUS

by user

“Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh” (1 Korintus 12:13)   Apakah Anda sudah menerima baptisan Roh Kudus? Sudah.., belum.., ragu-ragu.., mungkin tiga kata ini mewakili jawaban Anda. Hari Pentakosta adalah awal […]