1.    8 file MP3 => Rp 25.000,-
•    Goncangan
1.    Waspada Terhadap Goncangan
2.    Menghadapi Ketidakadilan
3.    Miliki Pandangan Yang Benar
4.    Masuk Paduan Suaranya
•    Kerinduan
1.    Mencari Perubahan
2.    Pengalaman Padang Gurun
3.    Dekat Dengan Kekasih
4.    Memburu Tuhan
2.    10 file MP3 => Rp 30.000,-
•    Tahun Perjanjian
1.    Makna Perjanjian
2.    Cara Mengadakan Perjanjian
3.    Cara Mengadakan Perjanjian Menurut Kemampuan
4.    Menurut Kemampuan
5.    Menjadi Sahabat Tuhan
6.    Perjanjian […]